Čističe vzduchu na staveništi: práce bez prachu

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
  1. Aplikace
  2. Čištění vzduchu
  3. Bezprašná staveniště díky čističům vzduchu

Čističe vzduchu na staveništi: práce bez prachu

Doplněk a alternativa k respirátoru a pro úklidové práce

Na staveništích bývá velká prašnost. Zvláště při pracích jako je sekání, broušení, řezání, frézování a otloukání staré omítky nebo obkladů. Většinou řemeslníci vystačit s respirátorem a musí akceptovat značně náročný úklid. Mnohem efektivnější a zdravější je použití čističů vzduchu, které odsávají prach, než se usadí na povrchu a v plicích.

V posledních letech se již udělalo hodně v bezpečnosti práce z hlediska stavebního prachu: U některých prací na staveništi mže být prach odsáván přímo přes odsávací zařízení přístroje, jako je tomu například u brusek – což však často nestačí a vyžaduje určitá doplnění. Bezprašné malty rovněž redukují emise prachu ve vzduchu při omítání. Ale právě v průběhu rekonstrukčních prací je mnoho činností, při nichž nemůže být zabráněno vysokým emisím prachu: Při otloukání dlaždic nebo staré omítky, demolici částí budov nebo otryskávání dochází k vysoké koncentrací jemného prachu a vdechnutelných částic. Současné limity částic v ovzduší na pracovišti jsou pro prach frakce E 10 mg/m³ a prach frakce A 3 mg/m³. Pro pracovníky je však viditelný pouze oblak prachu frakce E – o to více důležité je, aby byly částice jemného prachu ze vzduchu filtrovány co nejdříve.

Proti spórám plísní a škodlivým látkám se respirátor neuplatní

Zejména ve starých budovách se k tomu přidává ještě další problém, že prach obsahuje často karcinogenní příměsi, jako je např. křemenný prach, stará minerální vlna, prach z tvrdého dřeva nebo prach obsahující olovo a alergenní plísně. Proti takovému znečištění se běžné respirátory neuplatní – ani vysavače, úklidové hadry nebo smetáky. Dobře však fungují čističe vzduchu řady TAC.

Profesionální čistič vzduchu – řešení proti polétavému prachu frakce E a frakce A

„BG Bau” doporučuje použití profesionálních čističů vzduchu na staveništích a vydal k tomu směrnice a seznam doporučených zařízení – zahrnující čističe vzduchu řady TAC firmy Trotec. Stavebním firmám a řemeslníkům jsou k dispozici čtyři velikosti zařízení, které jsou vhodné pro všechny běžné aplikace: TAC 1500, TAC 3000, TAC 5000 a TAC 6500. Zařízení můžete postavit blízko zdroje prachu a odsávat jím bodově přesně, nebo můžete nechat filtrovat a odsávat vzduch z celé místnosti. Všechny čtyři jsou koncipovány pro prach třídy H a lze je schválit pro sanaci azbestu podle TRGS 519. Všechna řešení pro stavební prach a emise všeho druhu. Pro regulaci znečištěného vzduchu místnosti a úspěšnost čištění je vhodný počítač částic PC200 z výrobního programu Měřicí přístroje.

Pro každé znečištění ovzduší v místnosti správné filtry

Čističe vzduchu jsou – a to je odlišuje od ostatních čističek vzduchu – nejen vhodné pro staveniště, ale také pro čištění vzduchu v prostředích s čistými místnostmi. Různé detaily vybavení činí obsluhu zvlášť spolehlivou a jsou hospodárné, například například optická a akustická signalizace pro předfiltr a hlavní filtr, čítač provozních hodin a regulátor Monoventic pro přesné nastavení různých množství vzduchu. Flexibilně kombinovatelné filtrační moduly, jako je Z-Line-Filtr G4, aerosolový filtr H13, kazety plisovaného filtru F7 popř. rukávový filtr F7 umožňují, že může být pro každé znečištění vzduchu vybrán optimální filtrační řetězec.

Pronájem čističe vzduchu – dočasné řešení pro každé staveniště

Potřebujete profesionální čistič vzduchu na staveništi pouze na pár dní? Pak si je pronajměte. Na našem portálu pronájmu TKL naleznete všechna čtyři zařízení TAC včetně vhodných hadic na dopravu vzduchu za výhodnou denní sazbu pronájmu.