Inspekce plováren a bazénů

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
  1. Aplikace
  2. Inspekce, motory a tělo
  3. Inspekce plováren a bazénů

Zviditelnění úniků: Inspekce plováren a bazénů

Termosnímky zobrazují, kde se netěsnosti na přívodních a odpadních vedením bazénů nacházejí – nedestruktivně a spolehlivě.

Pokud bazén ztrácí vodu, vede to k velkým finančním ztrátám. Provozovatelé bazénů, například v hotelích, musí pak nechat provádět rozsáhlé opravy. Hosté přitom nemohou po delší dobu využívat bazén, a musí být za určitých okolností i finančně odškodněni. Aby mohli netěsnosti rychle a přesně odhalit, používají profesionálové termovizní kamery. S pomocí infračervené techniky mohou být úniky vody na vedeních zviditelněny. Vysoce termovizní kamery vysoké kvality od firmy Trotec zaručují nedestruktivní lokalizaci poškozených míst.

Právě v hotelích a letoviscích v teplých oblastech je často bazén důležitým kritériem, proč si zde hosté rezervují svou dovolenou. Ale po zimní přestávce nebo delší době nečinnosti, a často právě v době, kdy je provoz opět obnoven, se vyskytnou technické závady, které dříve nebyly pouhým okem viditelné. Netěsnost bazénu například. jakmile plavecký bazén ztrácí vodu, není velká škoda již daleko. Stovky litrů vody vytečou, aniž by bylo možné lokalizovat poškozené místo. Zpravidla se jedná o poškození na přívodním nebo odpadním vedení bazénu. Samozřejmě se nechce žádnému z provozovatelů celý prostor kolem bazénu označit za staveniště, aby bylo možné zvednout dlaždice a prohlédnout detailněji vodovodní potrubí. Aby bylo možné zamezit takové náročné, nákladné a především pro hosty nepříjemnou inspekci, využívají profesionálové termovizní kamery. Vysoce termovizní kamery firmy Trotec jsou velmi vhodné pro lokalizaci takových skrytých netěsností na vodovodních vedeních k bazénům. Princip je velmi jednoduchý – a především rychle a nedestruktivně proveditelný.

Inspekce u bazénu? To je snadné!

Obvykle lze v případě závady bazénu již při první kontrole říci, na kterém potrubním systému se poškozené místo nachází: zda na přívodu vody nebo na vypouštění do čisticího systému. V obou případech musí být pouze zvýšen tlak vody v potrubích, která se podrobují zkoušce, doplní se voda a vedení se na konci zavře nebo ucpe. Na skrytém místě poškození vytéká voda ve větší míře a ochlazuje sluncem zahřáté podlahové desky. Termosnímky v krátké době ukážou, která podlahová deska je chladnější, a tím také, kde se závada na vodovodním potrubí vyskytuje.

Velká technika – malá cena

Při takových inspekcích v bazénech pořizují infračervené kamery řady IC firmy Trotec podrobné a velice ostré termosnímky – pro přesné označení úniku na vedení. Neboť snímají vyzařované teplo, a situaci na potrubích zobrazují poté na termosnímcích. Přesná technika je ideálním partnerem při inspekci bazénů, jako například termovizní kamera IC080LV.

Spolehlivost a přesnost

Všestranně použitelný a spolehlivý partner, pokud se jedná o inspekci potrubí bazénů. Tak funguje termovizní kamera IC080LV. Přístroj zaznamenává již nejmenší teplotní změny, samozřejmě v reálném čase. Pro mimořádně vypovídající znázornění poškozených míst na potrubí je možné pomocí funkce DuoVision zobrazení překrývajících se infračervených snímků a snímků v reálném čase. Tyto snímky pořízené s funkcí DuoVision je samozřejmě možné ukládat, aby v dokumentaci nechyběly žádné detaily.

Robustní a flexibilně použitelné

Na infračervenou kameru IC080LV se můžete vždy spolehnout, i v případě, že podmínky jsou vše, jen ne optimální. Extrémně odolný ochranný kryt z pryže chrání zařízení při případném pádu nebo nárazu. Ani velká vlhkost okolního prostředí nebo prach přístroj nepoškodí.

Výhody IC080LV v přehledu

  • velmi vysoké geometrické (prostorové) rozlišení
  • vysoce výkonné obrazové čidlo
  • výroba v EU zajišťuje nejlepší kvalitu
  • integrovaná digitální kamera pro záznamy reálného obrazu
  • vysoce výkonný akumulátor
  • volitelné připojení přes Bluetooth pro bezdrátové hlasové komentáře přes headset
  • integrovaný odnímatelný paměťový slot pro vysokou kapacitu ukládání dat

Nejlepší modely v rámci služeb pronájmu

Infračervené kamery firmy Trotec jsou k dispozici také na portálu pronájmu TKL. Pokud hledáte kameru, kterou potřebujete jen sezónně pro termovizní inspekci vašeho bazénu, najdete ji právě zde.