Detektor vedení pro železnici

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
  1. Aplikace
  2. Měřící technika, termografie
  3. Lokalizace poškození ložisek a prasklin na kolech vlaků

LD6000 – detektor vedení v nasazení pro železnici

Akustickou metodou poslechového testu lze detekovat poškození ložisek u kol a soukolí.

Přístroj LD6000 je set pro frekvenční analýzu pro akustickou lokalizaci potrubí a vedení. Zařízení však umí vykonat daleko více pro bezpečnostní techniky v odvětví železniční dopravy: Například jím mohou zjišťovat poškození ložisek kol. Tento účinný postup akustické detekce se nazývá „Technika poslechového testu“.

Původně byl tento kombinovaný detektor LD6000 vyvinut pro lokalizaci netěsností a detekci vedení a potrubí, a v těchto aplikacích se mnohonásobně osvědčil. Touto sadou pro frekvenční analýzu lze provádět mnoho akustických postupů – od trasování potrubí přes ohraničení úniků či netěsností až po zvlášť rychlou bodovou lokalizaci díky funkci Smart-Funktion. Zaručuje nejen přesné lokalizace netěsností v rozsáhlých a rozvětvených sítích potrubí, ale pomocí vodíkové metody měření také mimořádně ekonomický způsob testování. Vysoce kvalitní mikrofony německé výroby umožňují záznam a následné zpracování signálů. Jedním z méně známých způsobů využití jsou materiálové zkoušky na kolech vlaků, jako například vlaku ICE. 

Zkouška materiálu: Technika poslechového testu při kontrole soukolí

Frekvenční analýza využívá zvukové vlny, díky kterým jsou informace o stavu materiálu slyšitelné – poškozený materiál zní jinak než uzavřený povrch. Technický pracovní princip přístroje LD6000 je založen na zesílení zvuku zaznamenaného pomocí snímačů vibrací, jehož frekvence se vizuálně zobrazují na barevném grafickém displeji s vysokým rozlišením a funkcí dotykové obrazovky (touchscreen). Zvláštní důraz je přitom kladen na funkce jako je filtr, paměť hodnot hladiny zvuku, minimální hladina zvuku, vyhodnocení a ochrana sluchátek proti přetížení. U přístroje LD6000 jsou všechny filtry a parametry volně konfigurovatelné Praktický způsob zacházení je jednoduchý: Hladiny hluku v různých polohách měření oběžného soukolí jsou porovnávány a hledají se odchylky. Dá se přitom předpokládat, že se v „nejhlasitější” poloze měření také nachází porucha. To znamená, že tato akustická technika poskytuje jednoduchý a bezpečný způsob detekce poškození kol vlaků a možnost zabránit nehodám.


Další řešení pro odvětví železnice naleznete zde...