Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
  1. Aplikace
  2. Obecná řešení odvlhčování
  3. Regulace vlhkosti ve stanici s plynovými turbínami

Regulace vlhkosti ve stanici s plynovými turbínami

Vysoce výkonné vysoušeče řady TTR zvyšují profitabilitu

Elektrárny s plynovými turbínami významně přispívají k krátkodobému krytí maximálního zatížení. Aby se zabránilo výpadkům provozu jednotlivých plynových turbín v důsledku koroze a elektronických problémů, je zapotřebí dobře promyšlená regulace vlhkosti. 

Klimatické změny, ubývající zdroje a trvale rostoucí náklady na energie vyžadují celosvětová řešení pro výrobu elektřiny, které šetří jak životní prostředí, tak i zdroje. Elektrárny s plynovými turbínami jsou celkově považovány za spolehlivou technologii pro přechodné období na přeměnu výroby energie na obnovitelné druhy energií, i když jsou provozní náklady elektrárny s kombinovaným / paroplynovým cyklem kvůli nižší účinnosti relativně vysoké. Neboť: Většina použité energie se ztrácí ve formě odpadního tepla a chlazení plynových turbín.

O to více je nutné použitou energii optimálně využít a současně eliminovat nákladné zdroje poruch, které nepříznivě ovlivňují hospodárný provoz stanice s plynovými turbínami, a v nejhorším případě mohou vést až k selhání jednotlivých plynových turbín, topných kotlů nebo čerpadel. Například kvůli příliš vlhkému procesnímu a regeneračnímu vzduchu!

Skutečně platí: Výpadky provozu jsou drahé! Stanice s plynovými turbínami musí být vždy připraveny k zachycení krátkodobých špičkových zatížení v zásobování energií. Pokud jde o minuty při spouštění turbín, mohou mít výpadky a poruchy za následek vysoké náklady!

Zajištění provozní připravenosti zvyšuje profitabilitu

Pro bezproblémový provoz plynových turbín je zapotřebí velké množství přívodního vzduchu. Kvalita vzduchu a optimálně regulovaná vlhkost vzduchu mají přitom velký význam. Pokud není vzduch vysušený na optimální hodnotu, vytváří se uvnitř zařízení nežádoucí kondenzát. Důsledkem je rez, korodované součásti a výpadky citlivé elektroniky.

Řešení od firmy Trotec: Stacionární adsorpční vysoušecí agregáty řady TTR

Pro individuální problémy moderních elektráren s kombinovaným / paroplynovým cyklem nabízí firma Trotec díky svým stacionárním adsorpčním sušičkám řady TTR vysoce účinné řešení, s jehož pomocí lze spolehlivě vysušit i největší množství vzduchu.

Ať již jsou požadavky na vysoušecí výkon agregátu jakkoli velké: Firma Trotec má ve svém sortimentu vhodnou adsorpční sušičku pro jakoukoli průmyslovou aplikaci.

Již nejmenší z vysoušecích agregátů TTR 800 rozsáhlého sortimentu TTR nabízí s jmenovitým množstvím 750 krychlových metrů vzduchu za hodinu dostatečný vysoušecí výkon pro stacionární vysoušení procesního vzduchu jednotlivých zařízení a strojů. Optimální předpoklady pro zachování hodnoty strojů a k ochraně proti nežádoucí kondenzaci.

Pro velkoplošné vysoušení vzduchu kompletních stanic s plynovými turbínami, a to i v chladných prostředích až do 0 °C a s nízkými hodnotami rosného bodu to předurčuje použití vysoce výkonného agregátu TTR 13500 s obrovským vysoušecím výkonem 13 300 metrů krychlových suchého vzduchu za hodinu.

Vysoušecí agregáty TTR: Šité perfektně na míru vašim individuálním požadavkům

Všechny adsorpční sušičky řady TTR lze pomocí kombinace nejrůznějších možností vybavení konfigurovat podle potřeby. Kromě toho nabízí firma Trotec také zvláštní provedení se speciálně upravenými komponenty jako individuální řešení.

Odborné znalosti z první ruky: Služby pro průmysl firmy Trotec

Důvěřujte při plánování a realizaci vhodného konceptu vysoušení dlouholetému know how služeb pro průmysl firmy Trotec. Specialisté na ochranu klimatu firmy Trotec analyzují vaše procesní toky a na základě konkrétní situace a potřeby pro vás vytvoří řešení na míru.

Další řešení pro výrobce energií naleznete zde...

Na přání vyrábíme také adsorpční sušičky na míru jako speciální provedení

Rádi vám vyrobíme na přání také na míru přizpůsobené adsorpční sušičky jako přesně podle vašich potřeb upravené speciální provedení „made in Germany“, například:

  • TTR vysoušecí agregáty v hygienickém provedení
  • TTR vysoušecí agregáty pro suchý vzduch bez látek narušujících smáčivost laku
  • TTR vysoušecí agregáty s extrémně nízkým rosným bodem

Využijte možnosti nechat si v úzké koordinaci s našimi specialisty naplánovat, zkonstruovat a vyrobit speciálně upravené komponenty pro svou individuální potřebu: Zde najdete více informací …