Služba-telefonní číslo:

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
Výpůjční služba TKL: +49 2452 962 160
Pondĕlí - Čtvrtek: 8:00 - 17:30
Pátek: 8:00 - 17:00
Řešení pro potravinářský průmysl

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
Výpůjční služba TKL: +49 2452 962 160
 1. Oborová řešení
 2. Přehled odvětví
 3. Potravinářský­průmysl

Řešení pro potravinářský průmysl

Zajištění hygieny, hospodárnosti, provozní bezpečnosti pomocí klimatizace

Hygiena, hospodárnost, bezpečnost provozu – zřejmě v žádném jiném odvětví nejsou tyto tři faktory tak úzce provázány s klimatickými podmínkami a vlhkostí, jako je tomu v potravinářském průmyslu.

Nekontrolovaná vlhkost způsobuje

 • vysoké hodnoty vodní aktivity v potravinách
 • Problémy kondenzace při přepravě zboží mezi různými teplotními zónami, například mezi chladírnou a zónou nakládky
 • Hygienické problémy při zpracování nebo zhoršené vlastnosti produktů
 • Problémy s hygienou a kondenzací při čištění, otryskávání parou, v mycích linkách na přepravní bedny nebo při čištění lahví
 • Problémy s kvalitou při skladování a udržování sucha, např. hrudkování koření nebo prášků
 • Problémy s hygienou a kondenzací v oblastech porážky zvířat, např. v zařízeních pro odštětinování, bourání nebo opalování plamenem
 • Korozi a zvýšené nároky na údržbu strojů a budov
 • Urychlené poškození stavební konstrukce a vyšší náklady na vytápění kvůli snížení hodnot izolace tělesa budovy

V neposlední řadě vyžadují změněné technologie výroby nebo složitěji probíhající logistické procesy při skladování a přepravě regulaci vlhkosti upravenou tak, aby vyhovovala aktuálním požadavkům.

Změněné požadavky na stávající zařízení

Je nesporné, že vysoká vlhkost vzduchu může způsobit celou řadu problémů se surovinami a při výrobních procesech, a proto je regulace vlhkosti rozhodujícím faktorem při zajištění optimálních podmínek klimatu v prostorách, jakož i hygienických podmínek. Je však také nesporné, že právě v potravinářském průmyslu má každý podnik své zvláštnosti, specifické pracovní postupy, zařízení i prostory. Standardní nabídky jsou zde nepoužitelné, zatímco složité a nákladné dodatečné přestavby stávajících HVAC systémů je nutné zcela vyloučit – v neposlední řadě z ekonomických důvodů.

Řešení: Trotec Condition Management pro potravinářský průmysl

Trotec Condition Management skoncuje s nekontrolovanou vlhkostí: Naše bezproblémově dodatečně instalovatelné systémy vysoušení vzduchu kombinují na míru šitá řešení pro vysoušení vzduchu s vysokou flexibilitou a hospodárností.

Na přání vyrábíme také adsorpční sušičky na míru jako speciální provedení

Rádi vám vyrobíme na přání také na míru přizpůsobené adsorpční sušičky jako přesně podle vašich potřeb upravené speciální provedení „made in Germany“, například:

 • TTR vysoušecí agregáty v hygienickém provedení
 • TTR vysoušecí agregáty pro suchý vzduch bez látek narušujících smáčivost laku
 • TTR vysoušecí agregáty s extrémně nízkým rosným bodem

Využijte možnosti nechat si v úzké koordinaci s našimi specialisty naplánovat, zkonstruovat a vyrobit speciálně upravené komponenty pro svou individuální potřebu: Zde najdete více informací …

Výrobky Trotec pro potravinářský průmysl

 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné