Zařízení pro zásobování vodou a její odvádění

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
Výpůjční služba TKL: +49 2452 962 160
  1. Oborová řešení
  2. Přehled odvětví
  3. Zásobování vodou, kanalizace a čištění odpadních vod

Technika a služby pro firmy, které se zabývají zásobováním vodou, kanalizacemi a čištěním odpadních vod

Zajištění jakosti pro potrubní sítě a úpravu vody

Různé podnikatelské oblasti skupiny Trotec Group mohou firmám z oboru zásobování vodou poskytnout z jednoho zdroje efektivní řešení vybavení a služeb pro snižování nákladů a zajištění kvality:

  • V oblasti úpravy vody vod zabraňují naše řešení pro vysoušení nejen kondenzaci, korozi nebo tvorbě plísní a zaručují ochranu elektronických zařízení, ale řeší také zajištění hygienických požadavků a pomáhají při snižování nákladů na provoz a údržbu.
  • V oblasti vodovodních sítí a vodovodních technologií zaručují naše metrologická vybavení a služby nejen účinné snížení ztrát díky rychlé a přesné lokalizaci netěsností, ale zabraňují také nákladným či zbytečným výkopovým pracím díky přesné, nedestruktivní detekci potrubních systémů.

Využívejte synergické výhody našich různých divizí. Nabízíme vám jedinečnou kombinaci know-how projektového řízení a řešení na míru, to vše nad rámec odvětví. To zahrnuje individuální poradenství a optimální volbu řešení služeb či zařízení, jakož i krátké reakční časy při dodávkách a instalacích, metrologických službách, údržbách, opravách nebo odstranění škod.

Veškeré služby skupiny vám nabízíme z jednoho zdroje a s jedním centrálním kontaktním partnerem pro všechny úlohy.

Tento kompletní servis vám může nabídnout pouze skupina společností Trotec!

Na přání vyrábíme také adsorpční sušičky na míru jako speciální provedení

Rádi vám vyrobíme na přání také na míru přizpůsobené adsorpční sušičky jako přesně podle vašich potřeb upravené speciální provedení „made in Germany“, například:

  • TTR vysoušecí agregáty v hygienickém provedení
  • TTR vysoušecí agregáty pro suchý vzduch bez látek narušujících smáčivost laku
  • TTR vysoušecí agregáty s extrémně nízkým rosným bodem

Využijte možnosti nechat si v úzké koordinaci s našimi specialisty naplánovat, zkonstruovat a vyrobit speciálně upravené komponenty pro svou individuální potřebu: Zde najdete více informací …

Výrobky Trotec pro odvětví zásobování vodou, kanalizace a čištění odpadních vod

 Sériové vybavení

 dostupné volitelně

 není dostupné