Řešení na míru pro průmyslové zákazníky:

Předložte našim expertům na průmyslová řešení poptávku s tím, co přesně potřebujete. Budeme vás kontaktovat.

Služba-telefonní číslo:

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
Pondĕlí - Čtvrtek: 8:00 - 17:30
Pátek: 8:00 - 17:00
Služby pro průmysl

Máte dotazy?

Jsme rádi poskytnou další informace.

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
  1. Produkty a služby
  2. Služby
  3. Služby pro průmysl

Služby pro průmysl pro všechna průmyslová odvětví

Neboť každé zařízení může být pouze tak dobré, jako jeho specifikace

Ať už se jedná o farmaceutický nebo automobilový průmysl či logistiku: Protože má každý průmyslový závod své charakteristické procesy, zařízení a prostory, jsou i veškeré potřeby a požadované situace odlišné. Každá klimatizace vyžaduje případ od případu specifickou konfiguraci zařízení. V mnoha průmyslových odvětvích je často velmi obtížné vypočítat proudění vzduchu, poměry vlhkosti vzduchu a kolísání teploty, například u dopravních cest nebo v průjezdech mrazíren. V nejhorším případě vznikají při nepřesném výpočtu zbytečné náklady vzhledem k příliš vysoko vypočtené potřebě. Nebo – a to je ještě horší – řešení nepřinášejí v praxi kýžený efekt.

S našimi experty můžete počítat

Abyste mohli přesně vypočítat potřebu v určitém odvětví a vytvořit na míru koncepce pro klimatizaci, potřebujete zkušené specialisty přes klimatizace. Důvěřujete našemu týmu expertů a nabídce našich služeb pro průmysl: Analyzujeme na místě společně s vámi individuální situaci a potřeby, určíme specifickou potřebu konkrétních zařízení a vypracujeme projektové řešení na míru až po přesné umístění všech zařízení.

Pro vaši jistotu: Zkušební provoz s mobilními zařízeními a dálkový monitoring

Předtím, než jsou nainstalovány potřebné stacionární agregáty, pracují naše služby pro průmysl ve fázi ověřování s mobilními provedeními vysoušecích systémů. Toto lze snadno umístit a testovat ve zkušební provozu, aniž by bylo nutné provádět jakákoli stavební opatření. Během fáze ověřování jsou zaznamenávány příslušné parametry klimatu, jako je teplota vzduchu, relativní vlhkost, rosný bod nebo rychlost proudění, a to v předem definovaných oblastech pomocí našich mobilních měřicích přístrojů s dálkovým monitorováním, a podle potřeby jsou pak přenášeny kontinuálně na server firmy Trotec a vyhodnoceny našimi specialisty. Rozhodující výhoda této zkoušky v praxi: Vidíte sami na místě ve vlastním prostředí výroby nebo skladování, co se děje. Na vyžádání mohou být telemetrická data klimatu shromažďována pro srovnávací analýzu již před zkušební fází. Po fázi ověřování lze výsledky kompletně (tzn. bez mezer) zdokumentovat a nakonec optimalizovat výpočet potřeby.

A vy pak investujete pouze do řešení, které byly ověřeny v provozu v praxi!

Díky spolupráci s naším oddělením služeb průmyslu získáte jistotu bezpečné investice: Teprve pokud vás naše koncepce klimatizace přesvědčí, objednají se stacionární agregáty. Za čas zkušebního provozu je splatný výhodný poplatek jako paušál za pronájem.

Služby pro průmysl skupiny Trotec Group nenabízejí pouze prostou techniku pro vysoušení vzduchu, ale řešení s vyzkoušenou funkčností!

Profitujte ze síly našich nabízených služeb a široké nabídky síťově propojené skupiny Trotec Group.  

Zadejte jednoduše poptávku s tím, co přesně potřebujete, našim expertům na průmysl. Budeme vás kontaktovat.