Služba-telefonní číslo:

Podnikání: +49 2452 962 400
Průmysl: +49 2452 962 777
Konečný spotřebitel: +49 2452 962 450
Pondĕlí - Čtvrtek: 8:00 - 17:30
Pátek: 8:00 - 17:00
  1. Produkty a služby
  2. Software

Profesionální management naměřených dat obratem ruky

Udělejte si pořádek v datech. Za pomoci pouze jednoho softwaru si můžete uspořádat naměřená data všech přístrojů Trotec a přiřazovat je k různým projektům. Rychle a profesionálně!

Vyčítali jste dosud naměřená data jednotlivých projektů jednotlivě a museli jste je manuálně přenášet? Evidence se často prodlužuje podle toho, čím více zákazníků a projektů vedete. Šetřete čas a využijte praktických nástrojů, které vám v profesionálním softwarovém řešení nabízí Trotec. Efektivní správa, analýza a organizace naměřených dat všech přístrojů Trotec si pak vyžádá jen několik kroků. Zvlášť užitečná je unikátní možnost automatizovaného sestavování reportů, pomocí níž můžete rychle a snadno vytvářet profesionální reporty pro své zákazníky. Vybudujte si vlastní centrální management naměřených dat. To půjde rychle díky uživatelsky příjemnému rozhraní.

Vzdušná vlhkost, povrchová teplota nebo teplota vzduchu, absolutní vlhkost, teplota plynu, rychlost proudění vzduchu nebo různé klimatické hodnoty: Rekapitulujte bez problémů data, která shromažďujete pomocí měřicích přístrojů od společnosti Trotec. Software od společnosti Trotec, například „MultiMeasure Studio Professional“, vám poskytne všechny nástroje, které potřebujete k profesionální vizualizaci a analýze svých dat. Od importu dat až po individuální report, který stačí jen vytisknout. Spusťte ještě dnes centrální management naměřených dat s měřicími přístroji a vhodným profesionálním softwarem od společnosti Trotec!