Výpočet potřeby tepla

Vypočítejte přibližnou potřebu tepla pro vytápění vašich prostor – pomocí naší praktické online kalkulačky

Pokyny pro používání:

Zde si můžete jednoduše a pohodlně sami vypočítat, jaký topný výkon potřebujete pro své prostory. Tento hrubý výpočet potřeby tepla slouží pouze jako vodítko pro objemy prostor do 1000 m³ a nenahrazuje přesné výpočty podle příslušných norem. V případě dalších dotazů jsme vám k dispozici.

Pro výpočet potřebného topného výkonu je nutné mít následující informace:

     

  1. Jaký celkový objem má prostor určený pro vytápění?
  2. Jaká je přibližná izolační hodnota prostoru určeného pro vytápění?
  3. Jaký maximální teplotní rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou lze očekávat?
    (Rozdíl ve °C mezi minimální očekávanou venkovní teplotou a požadovanou teplotou místnosti.)

     

Výpočet prostorového objemu

Očekávaný rozdíl teplot

Výsledky výpočtů

Výsledek výpočtu objemu [m³]:

0

Výsledek výpočtu topného výkonu [kW]:

0

Právní informace:
Tento formulář smí být použit a využíván pouze pro zamýšlené použití. Jakákoli kopírování nebo neoprávněné použití zdrojového kódu je zakázáno.

Maximální základ výpočtu do 1000 m³. Při velikosti prostor nad 1000 m³ se prosím obraťte v záležitosti výpočtu výkonu potřeby tepla na našeho odborného poradce. Všechny výsledky výpočtu slouží jako hrubý odhad a firma TKL GmbH neručí za následné škody jakéhokoliv druhu. Použití je na vlastní riziko a zodpovědnost uživatele. Kromě toho platí naše obecné obchodní podmínky.

Social