Du har spørgsmål?

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
 1. Anvendelsesområder
 2. Generelle affugtningsløsninger
 3. Fugtigheds­regulering i gasdistributions­station

Fugtighedsregulering i gasdistributionsstationer

Eksterne affugtningssystemer tørrer eksplosionsfarlige områder

I gasdistributionsstationer skal naturgassens høje tryk reduceres, så den kan føres ind i det lokale net. Som følge af neddroslingen afkøles rørledningen kraftigt pga. fordampningsenthalpien, således at den omgivende lufts dugpunkt kan blive underskredet hele året. Der opstår kondensvand og endda isdannelse. Her sørger et affugtningssystem, der er installeret uden for det eksplosionsfarlige område, for at beskytte bygningen, metaldelene og elektronikken. 

Konsekvenserne af kondensvand og høj luftfugtighed i gasdistributionsstationer er velkendte – og dyre: Korrosion på rør, trapper og andre metaldele samt fugtighedsrelaterede svigt i styringselektronikken kan medføre uoverskuelige omkostninger. For at sikre sig, at det ikke kommer så vidt, kan det betale sig at investere i et professionelt luftaffugtningssystem.

Løsning: Luftaffugtere med recirkulations- eller gennemblæsningsdrift opstillet uden for det eksplosionsfarlige område

Eftersom der af tekniske årsager ikke findes luftaffugtere til eksplosionsfarlige områder med gas, kan der kun anvendes enheder, som er opstillet uden for det eksplosionsfarlige område i gasdistributionsstationer. Der findes to mulige driftstyper:

 1. Luftaffugtning med luftrecirkulation (trykneutral) kombineret med overvågningsanordninger som f.eks. en gasdetektor. Fordel: Lidt lavere energibehov.

 2. Luftaffugtning med gennemblæsning (overtryk). Her er energibehovet lidt højere, men der er garanti for, at den foreskrevne minimummængde af luft i stationen er sikret.

Trotec Group implementerer luftaffugtningssystemer i gasdistributionsstationer med de mobile adsorptionsluftaffugtere i TTR-serien med typekoden "D". Disse er takket være den enkle mulighed for indstilling af luftmængden "Duoventic" egnet til begge scenarier. TTR 400 D og TTR 500 D arbejder efter TTR-Trisorp-Dual-princippet med to separate luftkanaler og separate ventilatorer for hvert kredsløb. Det muliggør ud over gennemblæsningsdrift med tørret friskluft udefra også recirkulationsdrift. På denne måde sikres kontinuerlig tørholdelse af gasdistributionsstationen.

Industriservice: Sikkerhed i det eksplosionsfarlige område vha. prøvedrift

Med Trotec-industriservice er du garanteret et sikkert affugtningskoncept for gasdistributionsstationens eksplosionsfarlige område: Om nødvendigt tester vi vores løsnings funktionsevne med mobile enheder og installerer først de stationære systemer efter en vellykket testfase. På denne måde forbliver ikke kun fugtigheden, men hele det planlagte budget under kontrol, fordi der ikke kan komme uventede udvidelser.


Her kan du finde andre løsninger til energiproducenter...

Midlertidigt behov? Lejeapparater til ethvert behov

TKL – Trotec Rental Division

Til sikring af din rentabilitet i tilfælde af maskinsvigt eller ved temporære spidsbelastninger står TKL, Trotec Rental Division og Europas førende apparatudlejere ved din side med mere end 10.000 udlejningsapparater og hurtig 24-timers leveringsservice. Du kan fx leje:

 • Affugtningsaggregater som adsorptionstørrere eller industritørrere
 • Varmeapparater som elektriske varmeapparater og varmekanoner
 • Klimaenheder, luftbefugtere, luftrensere og lugtfjernere
 • Ventilatorer, også med eksplosionsbeskyttelse, eller vindmaskiner
 • Varmebilledkameraer

I vores udlejningsportal TKL finder du udlejningsapparater i alle ydelsesklasser til en favorabel pris!

Hvis det ønskes, producerer vi også skræddersyede adsorptionstørrere som specialudførelser

Vi producerer gerne skræddersyede adsorptionstørrere efter dine ønsker og leverer specialudførelser „made in Germany“, der passer perfekt til dine behov – fx:

 • TTR-tørreaggregater i hygiejneudførelse
 • TTR-tørreaggregater til LABS-fri tør luft
 • TTR-tørreaggregater med ekstremt lavt dugpunkt

Benyt muligheden for at projektere, designe og fremstille særudgaver med specielt tilpassede komponenter, som er afstemt med dine behov, i nært samarbejde med vores specialister:
Her får du mere at vide ...