1. Proizvodi i usluge
  2. Servis
  3. Izračun kapaciteta
  4. Izračun kapaciteta odvlaživanja
  5. HomeComfort

Izračun kapaciteta odvlaživanja

Pronađite optimalni odvlaživač zraka za svoju primjenu

Raznolikost mogućih različitih situacija primjene velika je gotovo kao i broj odvlaživača zraka u našoj seriji HomeComfort.

Ova pomoć pri odabiru vodi vas u dva koraka do uređaja koji je prikladan za vašu situaciju.