Numer telefonu serwisowego:

Firmy: +48 22 3075360
Poniedziałek - Czwartek: 8:00 - 17:30
Piątek: 8:00 - 17:00

Czy mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji z dodatkowymi informacjami.

Klienci prywatni: +48 800 8090 8090
Firmy: +48 22 3075360

Precyzyjna ocena jakości powietrza w pomieszczeniu

Model BQ16 mierzy stężenie formaldehydu oraz lotnych związków organicznych

Najczęściej występującymi we wnętrzach pomieszczeń i jednocześnie najbardziej niebezpiecznymi substancjami są niewątpliwie formaldehyd (HCHO) oraz lotne związki organiczne (VOC).

Ta sama problematyka dotyczy zarówno pomieszczeń mieszkalnych, miejsca pracy lub instytucji publicznych, szkół i przedszkoli. Zanieczyszczenie powietrza wypełniającego pomieszczenie tymi substancjami nie objawia się zapachem ani smakiem. Możliwy jest jednakże pomiar ich stężenia. Nowy miernik HCHO-TVOC BQ16 firmy Trotec.

Obsługa BQ16 jest niezwykle łatwa: Po włączeniu miernik automatycznie określa w czasie rzeczywistym aktualnie występujące stężenie HCHO oraz TVOC. BQ16 wykrywa nawet najmniejsze stężenia od 0,01 ppm lub 0,01 mg/m³. Wartości dopuszczalne przez przepisy prawne wyrażane są w mg/m³ lub w ppm (parts per milion). Z tego powodu, model BQ16 umożliwia, dzięki zastosowanej koncepcji, zmianę jednostek z mg/m³ na ppm po naciśnięciu przycisku.

Obie wartości pomiarowe są jednocześnie wyświetlane na czytelnym, podświetlanym ekranie modelu BQ16. Zintegrowane funkcje wartości min., maks. oraz HOLD umożliwiają wyświetlenie najwyższej lub najwyższej wartości w dowolnym momencie pomiaru lub, w razie potrzeby, wstrzymanie aktualnej wartości pomiarowej. Zmniejszenie zużycia baterii możliwe jest dzięki wyposażeniu tego praktycznego urządzenia w funkcję automatycznego wyłączania.

Zalety praktyczne:

 • Rozwój, Konstrukcja i wzornictwo, Produkcja i wykonanie 100 % Trotec
 • Wartość pomiarowa w ppm lub mg/m³
 • Podwójny wyświetlacz wartości rzeczywistych dla HCHO i TVOC
 • Funkcja wartości maks., min. i wstrzymania wartości pomiarowej Hold
 • Podświetlany ekran
 • Automatyczne wyłączanie
 • Ergonomiczna, praktyczna niemiecka konstrukcja i wzornictwo objęte ochroną prawną

Dlaczego formaldehyd oraz lotne zanieczyszczenia powietrza są tak niebezpieczne

Nowe przedmioty nie powinny być źródłem zagrożenia zdrowia. Dotyczy to zarówno nowego mieszkania, nowego umeblowania lub nowego samochodu. Składnikiem wielu nowoczesnych materiałów jest niestety szkodliwy dla zdrowia formaldehyd i szereg lotnych związków organicznych. Model BQ16 to idealne narzędzie do bezpiecznej oceny zagrożenia w zamieszkiwanych pomieszczeniach oraz w miejscu pracy, w samochodzie lub bezpośrednio w miejscu zakupu mebli lub materiałów.

Instytucje publiczne, szkoły i przedszkola
Nowy pojazd
Materiały budowlane
Miejsce pracy
 • Metanal dawniej nazywany formaldehydem, jest substancją chemiczną o stosowaną w wielu produktach przemysłowych takich jak lakiery, farby, kleje, spoiny a nawet substancje konserwujące. Wiele materiałów nasączonych formaldehydem takich jak materiały drewniane, podłogi lub tekstylia mogą wydzielać tę substancję przez długi czas, powodując zanieczyszczenie powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. Ze względu na silną toksyczność, formaldehyd został zaliczony w dyrektywie UE dotyczącej substancji chemicznych (CLP) do klasy zagrożenia 1B jako substancja prawdopodobnie powodująca nowotwory u ludzi.

  Zgodnie z przepisami prawnymi, stężenie 0,1 mg formaldehydu na metr sześcienny powietrza wypełniającego wnętrze nie może być przekraczane nawet krótkotrwale!

 • Lotne zanieczyszczenia powietrza (VOC/TVOC) to substancje, które ulegają łatwemu parowaniu już przy niskich temperaturach, powodując gazowe zanieczyszczenie powietrza. Z tego względu określane są jako lotne związki organiczne (volatile organic compounds), ilościowo określane przez sumaryczny parametr TVOC (total volatile organic compounds). Wnętrza pomieszczeń zawierają wiele źródeł substancji VOC. Są nimi na przykład wykładziny i powłoki podłogowe, farby, lakiery, uszczelki i kleje, meble i dywany. Przebywanie wewnątrz pomieszczeń zanieczyszczonych substancjami VOC może powodować poważne następstwa zdrowotne. W tym kontekście mówi się także o syndromie szkodliwego budynku.

  Zgodnie z zaleceniami ministerialnymi, w pomieszczeniach, w których ludzie przebywają przez dłuższy czas, wartość TVOC nie powinna przekraczać 1 do 3 µg/m³

Firma  |  Targi  |  Blog  |  Oferty pracy  |  Kontakt  |  Stopka redakcyjna  |  Ochrona danych osobowych  |  Mapa strony
Social