Inspektion av motorer och karosser

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Användningar
  2. Inspektioner, motorer och kropp
  3. Inspektion av motorer och karosser

En blick in i det dolda: Inspektion av motorer och karosser

Videoskop från Trotec levererar en detaljerad översikt över bilmotorns tillstånd och förseglingen i dolda vinklar i karossen.

På ett fordon finns det otaliga ställen där fukt kan samlas och orsaka stora skador. Just dolda vinklar och hörn i karossen och motorn utgör stora problem. Fordonsägaren har ju ingen inblick i det som försiggår. Även vid en kontroll av tekniken, exempelvis av motorn, räcker det inte med blotta ögat. Misstänks en skada på en komponent, måste hela motorn tas isär. Det är inte bara tidskrävande utan även kostsamt. Proffsen i bilverkstäderna använder sig av modernaste teknik för att exakt kunna leta reda på skador och spåra upp fuktiga ställen som är utsatta för korrosion. Med videoskopen från Trotec får du en optimal inblick i karossdelarna och motorn.

En bils kaross består huvudsakligen av ett material: stål. Det har fördelen, att jämfört med aluminium är stål mer prisvärt och är speciellt stabilt och robust. Men det har också en stor nackdel: stål rostar. Därför måste karossen vara förseglad i den mån det är möjligt, för att förhindra att fukt i kombination med luft orsakar skador. Men lacken och beläggningen på underredet når inte alltid in i karossens alla vinklar. Av denna anledning måste fordonsägare finna sig i att det allt som oftast finns ställen, där rost bildas på bilen. För att kunna upptäcka dessa brister i tid eller för att kunna lokalisera ställen där förseglingen inte är hundraprocentig, använder sig proffsen i bilverkstäderna ofta av moderna instrument, för att få en inblick i alla vinklar och vrår. Med ett videoskop från Trotec undgår en bilexpert ingen detalj. Han får optimalt belysta inspektionsbilder på några sekunder som visas på en LCD-färgdisplay av hög kvalitet.

Ingen detalj missas

Den flexibla svanhalssonden på videoskopen från Trotec möjliggör en noggrann inblick i varje vinkel i en kaross - och inte nog med det! Föreligger misstanke om att en teknisk komponent i bilens motor är defekt, måste inte hela motorn tas isär för att hitta defekten. Med ett videoskop kan du utan problem och kontaktfritt undersöka motorns inre. Just för en dokumentation som ska åskadliggöra för kunden vilka bristfälligheter som finns på bilen och vilka reparationer som måste genomföras, är användningen av ett videoskop ett praktiskt hjälpmedel. Bilderna - och vid behov även videosekvenser som kan spelas in med videoskopet - kan överföras till en extern bildskärm eller till en PC.

Optimal visuell kontroll

En snabb och exakt optisk inspektion möjliggör t.ex. videoskopet BO21 från Trotec. Med den böjbara svanhalssonden i vilken en vattentät färgkamera är integrerad, kommer experten åt samtliga hålrum och vinklar i karossen och motorrummet på en bil. Tack vare den kraftfulla LED-belysningen med fyra lampor möjliggör BO21 optimalt belysta inspektionsbilder som visas på den högkvalitativa LCD-färgdisplayen. För att inte missa minsta detalj tittar bilexperten med hjälp av den 180° bildvridningsfunktionen in även i mycket vinklade områden - och detta nästan utan att böja sig.

Fördelarna med videoskopet BO21

Snabbt, exakt, utan problem: Så fungerar en bilinspektion med videoskopet BO21 från Trotec. Apparaten är utrustad med

  • en robust videoskopsond med vattentätt kamerahuvud
  • arbetar med en böjbar, formstabil svanhalssond och en kraftig och reglerbar LED-belysning med fyra lampor
  • är redo att användas med endast ett tryck på knappen

Dessutom övertygar BO21 med ett optimalt förhållande mellan kvalitet och pris och med talrika tillbehörsdelar för individuell användning.