Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Användningar
 2. Lagring och logistik avfuktning
 3. Konstant träfuktighet i trälager

Hålla träfuktighet konstant i trälager

Luftavfuktare är lösningen för kvalitetssäkring av trä

Vid lagring av trä är det en utmaning att lyckas hålla den konstanta träfuktigheten under exempelvis 9 procent för möbelträ. Utan luftavfuktare sörjer årstidsbetingade temperaturskillnader och variationer i luftfuktigheten för att träfuktigheten stiger. Detta har allvarliga negativa följder för träkvaliteten – från problem vid bearbetningen till att virke måste kasseras.

Luftfuktigheten i trälager är en avgörande faktor för en jämn träkvalitet. Med den står och faller träfuktigheten, eftersom varje hygroskopiskt material upprättar en jämnvikt till den omgivande luftkvaliteten. På så sätt anpassar sig lagerträets temperatur och produktionsfuktighet efter luften. Det så kallade jämnviktstillståndet har nåtts när trä och luft inte längre tar upp fukt från varandra. För lagring av möbelträ innebär det exempelvis att luftfuktigheten måste ligga under 43 procent, så att träfuktigheten ligger kvar under 9 procent. Om en träfuktighet på 11 procent önskas, måste luftfuktigheten alltid ligga på 55 procent. Här spelar temperaturen ingen roll. Trälagret behöver med andra ord inte något värmesystem, utan endast luftavfuktare med pålitlig mätteknik för konstant reglering av luftfuktigheten.

Kondenstork eller adsorptionsteknik? Industriservice hjälper gärna till

Om luftavfuktare med kondens- eller adsorptionsprincip är rätt alternativ beror på olika faktorer: Vi hjälper dig gärna: Vid beräkningen av kapaciteten och valet av apparater för trälagret hjälper våra rådgivare på industriservice gärna till.

Adsorptionsluftavfuktare i TTR-serien i trälager

Båda serierna luftavfuktare är lämpliga för användning i trälager: De stora stationära adsorptionstorkarna i TTR-serien arbetar även vid minustemperaturer på upp till -20 °C pålitligt i stora hallar. Den största luftavfuktaren i denna serie, TTR 13500, avfuktar 14 700 kubikmeter luft i timmen. I denna storleksordning kan torrlufttillförsel via luftslangar ske genom takupphängning. TTR-serien övertygar med högstabila kiselgel-sorptionsrotorer och TTR-funktionsprincipen. Monoventic-styrningstekniken, en premiumventilator, den integrerade värmeåtervinningen liksom mikroprocessorstyrning med klartextvisning och energimanagement är ytterligare argument.

Alternativ: Industrikondenstorkar i DH-serien

Förutom adsorptionsavfuktare i TTR-serien är de stationära DH-kondenstorkarna lämpliga för luftavfuktning i trälager. Även här har den största, DH 600 BY med 9 000 kubikmeter luft i timmen, en liknande prestanda som den jämförbara TTR-apparaten. Dessa luftavfuktare har högklassiga och särskilt tåliga komponenter och lämpar sig därför för permanent luftavfuktning i trälager. Eftersom de arbetar enligt kondensationsprincipen kännetecknas DH-apparaterna inte bara av en mycket hög luftavfuktning, utan även av att vara mycket ekonomiska i sin användning.

Datalogger ser till att luftfukten och träfuktigheten förblir konstant.

För att hålla luftfuktigheten i ett trälager för möbelträ konstant vid 40 procent, så att träfuktigheten ligger under 9 procent, krävs pålitlig mätteknik. Våra tysktillverkade datalogger i MultiMeasure Professional-serien, DL200H eller DL200X, erbjuder flera möjligheter för manipulationssäkra långtidsmätningar. Med dessa datalogger garanteras en jämn kvalitet på träet ända fram till leveransen.

Tillfälligt behov? Uthyrningsutrustning för alla behov

TKL – Trotec Rental Division

För att säkra lönsamheten när det handlar om expressersättning för maskiner som inte fungerar eller för att utöka kapaciteten vid tillfälliga behovstoppar, står TKL, Trotec Rental Division och Europas ledande uthyrningspartner med över 10 000 apparater för uthyrning och snabb 24-timmars leveransservice till förfogande. Hyr exempelvis:

 • Avfuktningsaggregat som adsorptionstorkar eller industritorkar
 • Värmeaggregat som elvärmare och oljevärmeaggregat
 • Luftkonditioneringar, luftfuktare, luftrengörare och luktneutraliserare
 • Fläktar, även med explosionsskydd, eller vindmaskiner
 • Värmekameror

I vår TKL-uthyrningsportal finns uthyrningsapparater i alla prestandaklasser till ett förmånligt pris!

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov

Vid förfrågan producerar vi gärna även skräddarsydda adsorptionstorkar i ett specialutförande ”made in Germany” som är exakt anpassat till dina behov, t.ex.:

 • TTR-torkningsaggregat i hygienutförande
 • TTR-torkningsaggregat för LABS-fri torr luft
 • TTR-torkningsaggregat med extremt låg daggpunkt

Profitera på möjligheten, att i nära samarbete med våra specialister planera, konstruera och låta tillverka specialutföranden med speciellt anpassade komponenter för just dina individuella behov:
Här får du reda på mer …