Servicetelefonnummer:

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
Måndag - Torsdag: 8:00 - 17:30
Fredag: 8:00 - 17:00

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Kontakt
  2. Översikt
  3. Företags­gruppen

Trotec Group: Bästa villkor för din framgång

Specialkunskaper, intelligent nätverk

Hos Trotec Group handlar allt om optimal konditionering av luft och vatten i industrin, fritidssektorn och byggbranschen. Hos oss kan du köpa och hyra luftavfuktare, byggtorkar, värmeaggregat, luftkonditionering, ventilatorer, vindmaskiner och luftrengöringssystem för olika användningar. Dessutom erbjuder vi tilläggstjänster och utbildningar.

Trotec Group är en ledande tysk tillverkare av professionella helhetslösningar inom följande verksamhetsområden:

  • Condition Monitoring
  • Condition Control
  • Condition Management
  • Healthy Living and Working Conditions

Under Trotec Groups tak finns två globalt agerande och smart sammanlänkade företag: Trade Division och Rental Division.

Två specialister med bästa villkor.

Oavsett om du letar efter en mobil eller stationär luftkonditionering som du antingen vill hyra eller köpa, bärbar mätteknik för klimat-, kvalitets- och emissionskontroll, produkter för att säkra vattenkvaliteten – företagen i Trotec Group är aktiva inom många olika områden. Och varje enskilt företag är expert inom sitt område. Alla verksamhetsområden profiterar av hela gruppens samlade kunskaper – kompetenser griper in i varandra på ett optimalt sätt. Resultatet: specialkunskaper, omfattande service, produkter av hög kvalitet och pålitliga tjänster – som helhetslösning eller enskild lösning!

Från Heinsberg levererar vi till hela världen.

Som företagsgrupp med över 250 anställda har vi produktionsanläggningar, filialer och försäljningspunkter i Europa och Asien. Vår huvudsakliga verksamhet finns dock nära gränsen till Nederländerna: I Heinsberg, mellan Mönchengladbach, Aachen och Roermond, finns Trotec Groups huvudsäte.

Vår teknik är innovativ. Nu och i framtiden

Den viktigaste förutsättningen för Trotec Groups framgång och tillväxt sedan företaget grundandes för 20 år sedan är våra kvalificerade och motiverade medarbetare. Något annat som gör oss speciella är den höga innovationsgraden: Vi investerar över 10 % av omsättningen i forskning och utveckling. På så sätt garanterar vi innovativ Trotec Group-teknologi. Även i framtiden.

Få reda på mer om Trotec Group: Vem gör vad hos oss och vad som gör oss till det vi är...