1. Produkter och tjänster
  2. Mätdon
  3. Fukt
  4. CM-mätdon
  5. CM-skrivare

CM-protokollskrivare

För dokumentation av CM-mätdata direkt på plats.

CM-protokollskrivare

Komplett med skyddskåpa, laddare och extra pappersrulle. Skriver ut mätresultatet direkt som protokoll. Flera utskrifter under en mätning med protokollnummer möjligt.

Protokollet innehåller:

  • Inställbart protokollhuvud för inmatning av företagsinformation och uppgifter om mätstället
  • Urvalslista för det mätta materialet
  • Utskrivning under mätningen
  • Hela mättiden i minuter och sekunder
  • Automatisk mätning av CM%-fukt för den vägda satsen på 10, 20, 50 och 100 g
  • Inställbar protokollfot för dokumentation, plats, användare och byggherre

CM-protokollskrivare är ett optimalt tillägg till CM-satsen Business...

Köpa

Detaljerad information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer ZB9100043
Gränssnitt
  RS232-TTL resp. RS232-V.24
  RS485 seriell
Display
  LCD
  Touch
Skyddsklass
  IP32
  IP64
Apparatstyrning
  Knappsats
Husutförande
  Plast
  Metall
underhållstid
  Regelbunden kontroll nödvändig
  Mycket låg
Energiförsörjning
  Internt via batteri
  Extern via bilnätaggregat
  Intern (batteri)
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 140
  Bredd (utan förpackning) [mm] 520
  Höjd (utan förpackning) [mm] 360
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 0,205
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Apparat
  Batteripaket 4,8V / 1.650 (typ.) mAh NiMH
  Laddare 220V
  Pappersrulle för termotryck
  Tryckförbindelsekabel (specialutförande RS232-TTL)
  Bruksanvisning
  Batteri/-er
  Digitalvåg
  Vägningsbägare
  Verktygsats – komplett för provberedning
  Kulsats med 4 stålkulor
  20 st. karbidampuller
  3 st. kontrollampuller
  3 st. reservtätningar manometer
  3 st. reservtätningar tryckflaska
  Väska
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Tryck [bar]
  Träfuktighet [%]
  Materialfuktighet [%]
  Materialfuktighet [CM-%]
  Materialfuktighet [digits]
Funktioner och utrustning
  Beroende av visningstryck och omgivningstryck
  Avstängningsautomatik
  Larmfuktion akustisk
  Urval sensorkarakteristikfält (sens)
  Automatiskt batteritest
  Automatiskt funktionstest
  Direktavläsning CM-% för 10 g
  Direktavläsning CM-% för 100 g
  Direktavläsning CM-% för 20 g
  Direktavläsning CM-% för 50 g
  Displaybelysning
  Fästklämma
  Träkarakteristikval (Mat)
  Individuell protokollutskrift
  Maximalvärdesvisning
  Mätlängdsvisning
  Mätvärdeshållfunktion
  Mätvärdesminne på PC per Live-dataexport
  Minimalvärdesvisning
  Lägesväljare
  Online-kontroll
  Protokollförmåga på plats
  Stänkvattenskydd
  Dammskydd
  Temperaturinställning manuell
  Temperaturkompensation
  Unit 2
  Icke-destruktiva mätprocedurer

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör

Alternativprodukter