DL200P-datalogger

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com

Medan de interna klimatdatasensorerna hos denna datalogger med många funktioner motsvarar DL200H, ger detta mätinstrument användaren ytterligare användningsmöjligheter genom att kunna ansluta upp till fyra externa mätstorhetssensorer.

DL200P

Klimatdatalogger med externt utökningsbar sensorik

På DL200P kan man samtidigt använda två elektrodpar för motståndsfuktmätning liksom två TS910-kontakttemperatursensorer monteras.

Därför kan DL200P användas för många olika övervakningsuppgifter, t.ex. siloövervakning och kontroll av bulkmaterial eller temperaturkontroll av vätskor på vattenbas.

Dessutom möjliggör protokollanvändningen hos DL200P vid byggtorkning och vattenskadesanering en sömlös dokumentation för försäkringsskydd eller regressförsvar. Den praktiska alarmfunktionen gör det dessutom möjligt att i ett tidigt stadium identifiera och undvika potentiella skador på byggkonstruktionen.

 

Begreppsdefinition mätkanal

Hur många mätkanaler kan registreras?

 

Alla apparater i DL-serien är kraftfulla datalogger med flera kanaler och med dem kan alla mätvärden, som du kan registrera enligt den tekniska specifikationen, även mätas.

Begreppet "mätkanal" betyder inte alltid – som hos en del konkurrenter – den sensorik som finns tillgänglig, utan motsvarar – analogt med utvärderingsporgrammet – ett förvalbart "mätningsspår", dvs. värdet som ska loggas.

För varje mätstorhet och mätenhet (kanalgrupp) kan en eller flera av följande fyra mätvärdestyper mätas: Aktuellt, minimalt, maximalt eller medelvärde. Vart och ett av dessa fyra värden representerar en mätkanal.

Det maximalt tillgängliga antalet mätkanaler för varje datalogger motsvarar därmed mängden kanalgrupper som kan registreras (t.ex. temperatur i °C) multiplicerat med de fyra mätvärdestyperna. I programmet kan upp till 20 mätkanaler väljas samtidigt för mätning, och tre åt gången visas i displayen.

Förutom i standardfärgen antracit kan som tillval alla datalogger även erhållas med
vitt eller gult hus.

Praktiska fördelar:

 • Underhållsfri kvalitetsmätare
  "made in Germany"
 • Manipulationssäker mätvärdesinsamling
  och dokumentation
 • Optimal för långtidsmätning
 • Minne för upp till 3 200 000 mätvärden
 • Registrerar upp till
  20 separata mätkanaler samtidigt
 • Nätverksfunktion
 • Låg energiförbrukning
 • Flexibel strömförsörjning med batteri
  eller USB – som tillval även PoE via LAN
 • Timer-funktion, variabla mätintervaller,
  alarmfunktion för varje mätkanal
 • LCD-skärm med tre rader
 • Inkl. professionell programvara
Köpa
Datalogger DL200P för professionellt bruk - antracit visa i Trotecs nätbutik

Datalogger DL200P för professionellt bruk - antracit

Den proffsiga, kompakta dataloggern är utrustad med ett stort minne (3 200 000 mätvärden), och den kan anslutas med externa motelektroder från vår MultiMeasure-serie.

4.405,51 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Detaljerad information
Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.260.030
Lufttemperatur [°C]
  Mätprincip NTC
  Mätområde min. [°C] -20
  Mätområde max. [°C] 50
  Visningsupplösning [°C] 0,1
Relativ luftfuktighet
  Mätprincip kapacitiv
  Mätområde min. [% r.F.] 10
  Mätområde max. [% r.F.] 100
  Precision ± [% r.F.] 2
  Visningsupplösning [% r.f.] 0,5
Lufttryck
  mätprincip
  Mätområde [hPa]
  Precision ± [hPa]
  Visningsupplösning [hPa]
CO²-koncentration
  Mätprincip
  Mätområde [ppm]
  Visningsupplösning [ppm]
  Precision
  Långtidsstabilitet [ppm/a]
Termoelement K
  Mätområde min. [°C]
  Mätområde max. [°C]
  Precision mellan -200 °C ... 0 °C [°C]
  Precision mellan -200 °C ... 0 °C [°C] - av mätvärdet
  Precision mellan 0 °C ... 1 200 °C [°C]
  Precision Noggrannhet mellan 0 °C ... 1 200 °C [°C] - av mätvärdet
  Upplösning [°C]
Termoelement J
  Mätområde min. [°C]
  Mätområde max. [°C]
  Precision -200 °C ... 0 °C [°C]
  Precision -200 °C ... 0 °C [°C] - av mätvärdet
  Precision Noggrannhet mellan 0 °C ... 1 200 °C [°C]
  Precision Noggrannhet mellan 0 °C ... 1 200 °C [°C] - av mätvärdet
  Upplösning [°C]
Termoelement S
  Mätområde min. [°C]
  Mätområde max. [°C]
  Precision mellan -50 °C ... 0 °C [°C]
  Precision mellan -50 °C ... 0 °C [°C] - av mätvärdet
  Precision 0 °C ... 1 700 °C [°C]
  Precision 0 °C ... 1 700 °C [°C] - av mätvärdet
  Upplösning [°C]
PT100
  Mätområde min. [°C]
  Mätområde max. [°C]
  Precision [°C]
  Precision av mätvärdet ± [%]
  Upplösning [°C]
Spänningsingång
  Mätområde min. [V]
  Mätområde max. [V]
  Precision ± [µV]
  Precision av mätvärdet - spänningsingång ± [%]
  Upplösning
Strömmätning
  Mätområde min. i tvåledardrift [mA]
  Mätområde max. i tvåledardrift [mA]
  Mätområde min. i treledardrift [mA]
  Mätområde max. i treledardrift [mA]
  Precision ± [µA]
  Precision av mätvärdet ± [%]
  Upplösning [µA]
  Börda [Ω] ca
Display
  LCD
  Storlek [mm] 90 x 64
Minneshantering
  Avkänningsintervall 10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h
  Minnesintervall 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h
  Dataminne 16 MB, 3 200 000 mätvärden
  Datainspelning Upp till 20 mätkanaler parallellt
  Tillgängliga mätkanaler max. 48
  Tillgängliga kanalgrupper max. 12
  Programvara TR, DE, EN, ES
Gränssnitt
  LAN
  USB
  Klinkhylsa - 2x
  BNC - 2x
  RS-485
  10-pol anslutningsklämma
Husutförande
  Plast
Energiförsörjning
  Intern (batteri) 4 x 1,5 V, AA, driftlängd > 1 år (beroende på sensorik och konfiguration)
  Extern (USB)
  Extern (LAN, PoE utförande)
  Anslutningsklämmor för extern spänningskälla för sensorförsörjning
Mått
  Längd (utan förpackning) [mm] 166
  Bredd (utan förpackning) [mm] 32
  Höjd (utan förpackning) [mm] 78
Vikt
  (utan förpackning) [kg] 0,25
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Mätinstrument
  Batteri/-er
  USB-förbindelsekabel
  CD-Rom med PC-program Smartgraph och bruksanvisning
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Relativ luftfuktighet [%]
  Absolut luftfuktighet [g/m³]
  Daggpunkttemperatur [°C]
  Daggpunkttemperatur [°F]
  Relativt lufttryck [hPa]
  Absolut lufttryck [hPa]
  CO₂ -koncentration [ppm]
Extern sensorik
  Yttemperatur [°C]
  Yttemperatur [°F]
  Materialtemperatur [°C]
  Materialtemperatur [°F]
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Träfukt [Digits]
  Byggfukt [Digits]
  Daggpunkttemperatur [°C]
  Daggpunkttemperatur [°F]
  CO₂ -koncentration [ppm]
  Relativ luftfuktighet [%]
  Absolut luftfuktighet [g/m³]
  Batterispänning [mV, V]
  Spänning [mV, V]
  Strömstyrka [mA, A]
  Absolut lufttryck [hPa, Pa]
  Relativt lufttryck [hPa, Pa]
  Differenstryck [Pa]
  Strömningshastighet [m/s]
  Blandningsförhållande [g/kg torr luft]
  Partikelkoncentration [0.1 µm]
  Partikelkoncentration [0.2 µm]
  Partikelkoncentration [0.3 µm]
  Partikelkoncentration [0.5 µm]
  Partikelkoncentration [1 µm]
  Partikelkoncentration [5]
  Partikelkoncentration [10]
  Partikelkoncentration [x µm]
  Partikelkoncentration [y µm]
  Partikelkoncentration [z µm]
  Okänd
  Inaktiv
  Kylgränstemperatur [°C]
  Kylgränstemperatur [°F]
  Global strålning [W/m²]
  Dagsljus
  Nederbördsmängd [l/m²]
  Vindhastighet [m/s]
  Vindriktning
  Markfuktighet
  Bladfuktighet

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör
TS 910 för DL200P - yttemperatur visa i Trotecs nätbutik

TS 910 för DL200P - yttemperatur

Den externa yttemperatursensorn TS 910 kan anslutas till Trotecs datalogger DL200P via teleplugguttaget på 3,5 mm. Kabeln är 6 m och mätprincipen NTC. Mätområdet sträcker sig mellan -20 °C och +80 °C.

708,03 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Anslutningskabel TC 20 BNC visa i Trotecs nätbutik

Anslutningskabel TC 20 BNC

Med hjälp av den här anslutningskabeln kan Trotecs elektroder för mätning av byggfukt och träfukt anslutas till BNC-ingången på multifunktionsmätdonet.

354,01 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Handelektrod TS 060 visa i Trotecs nätbutik

Handelektrod TS 060

Elektroden har ett slagtåligt plasthandtag vars huvud har två sexkantsmuttrar för montering av elektrodspetsarna. Bl.a. längderna 20 mm, 30 mm och 40 mm kan monteras.

485,13 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Hammarelektrod TS 070 visa i Trotecs nätbutik

Hammarelektrod TS 070

Elektroderna har ett rörligt slaghandtag som gör att man kan tränga i till och med i hårda träslag. Tack vare de teflonisolerade elektrodspetsarna kan man göra en exakt djupfuktmätning som ger information om t.ex. vätskefickor.

Du sparar: 26,23 kr

1.507,84 kr 1.481,61 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Runt elektrodpar TS 004/200 2 mm visa i Trotecs nätbutik

Runt elektrodpar TS 004/200 2 mm

Instickselektroder är speciellt tunna och oisolerade. De har en längd på 200 mm och en diameter på 2 mm. De kan användas för fuktmätning bygg- och isoleringsmaterial och föras in i materialet i fogar eller liknande.

603,14 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Runt elektrodpar TS 004/300 2 mm visa i Trotecs nätbutik

Runt elektrodpar TS 004/300 2 mm

Med en diameter på bara 2 mm och en längd på 300 mm kan man utföra fuktmätningar i bygg- och isoleringsmaterial som man når via fogar eller liknande.

773,58 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Runt elektrodpar TS 008/200 4 mm visa i Trotecs nätbutik

Runt elektrodpar TS 008/200 4 mm

De oisolerade elektroderna som sticks in i materialet har en längd på 200 mm samt en diameter på 4 mm. De kan föras in i fogar för mätning av fukthalten i byggmaterial och isolering.

681,80 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Runt elektrodpar TS 008/300 4 mm visa i Trotecs nätbutik

Runt elektrodpar TS 008/300 4 mm

Byggmaterial och isolering kan undersökas enkelt med hjälp av de här instickselektroderna. De är tunna med en diameter på 4 mm och kan stickas in djupt i materialet med sin längd på 300 mm.

747,37 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Runt elektrodpar TS 012/200 4 mm, isolerat visa i Trotecs nätbutik

Runt elektrodpar TS 012/200 4 mm, isolerat

De isolerade elektroderna används för mätning av fukthalten i dolda byggelement. Fördelen är att man endast mäter med elektrodspetsen så att mätresultatet inte påverkas av andra materialskikt.

852,25 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Runt elektrodpar TS 012/300 4 mm, isolerat visa i Trotecs nätbutik

Runt elektrodpar TS 012/300 4 mm, isolerat

En fördelaktig mätmetod för att mäta fukthalten i endast ett skikt i material med flera skikt. Med en längd på 300 mm når man även materialskikt långt ner. Tack vare diametern på 4 mm kan den även användas i fogar.

826,03 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Flat elektrodpar TS 016/200, isolerat visa i Trotecs nätbutik

Flat elektrodpar TS 016/200, isolerat

I princip är användningsområdet för de här flata elektroderna detsamma som för de runda. Fördelen är att man inte behöver några hål för att föra in elektroderna eftersom de kan stickas in direkt t.ex. i kantfogen under resp. bakom golvmassan.

760,47 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Flat elektrodpar TS 016/300, isolerat visa i Trotecs nätbutik

Flat elektrodpar TS 016/300, isolerat

I princip är användningsområdet för de här flata elektroderna detsamma som för de runda. Fördelen är att man inte behöver några hål för att föra in elektroderna eftersom de kan stickas in direkt t.ex. i kantfogen under resp. bakom golvmassan.

826,03 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Borstelektrodpar TS 020/110, isolerat visa i Trotecs nätbutik

Borstelektrodpar TS 020/110, isolerat

De 110 mm långa borstelektroderna med isolerat skaft lämpar sig för mätning av fukthalten i homogena byggmaterial utan att någon typ av kontaktmassa krävs. Mätgodset kopplas via borsthuvudet.

668,70 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Elektrodpar 8 mm för skiktdjup TS 024/250 visa i Trotecs nätbutik

Elektrodpar 8 mm för skiktdjup TS 024/250

Vid användning av kontaktmassa kan man med hjälp av de här elektroderna mäta fukten i skiktdjup i homogena byggmaterial ner till ett djup på 250 mm. Önskade mätvärden registreras exakt tack vare elektrodrörens isolering.

1.048,93 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Elektrodspetsar TS 070/45 mm, teflonisolerade visa i Trotecs nätbutik

Elektrodspetsar TS 070/45 mm, teflonisolerade

De teflonisolerade elektrodspetsarna med en längd på 45 mm och en diameter på ca 1,5-2 mm kan användas för djupmätning med hammarelektroden TS 70 i MultiMeasure professionella serien.

590,03 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Elektrodspetsar TS 070/60 mm, teflonisolerade visa i Trotecs nätbutik

Elektrodspetsar TS 070/60 mm, teflonisolerade

De teflonisolerade reservelektrodspetsarna med en längd på 60 mm och en diameter på ca 1,5 – 2 mm kan användas med hammarelektroden TS 70.

590,03 kr inkl. moms
Visa nettopris exkl. moms 

köp nu

Alternativprodukter
Downloads
Bruksanvisning Datalogger DL200P (EN)

Bruksanvisning Datalogger DL200P (EN)

TRT-BA-DL200P-WM-02-EN.pdf (2.1 MB)

Download

Bruksanvisning Datalogger DL200P (ES)

Bruksanvisning Datalogger DL200P (ES)

TRT-BA-DL200P-WM-02-ES.pdf (1.0 MB)

Download

Bruksanvisning Datalogger DL200P (FR)

Bruksanvisning Datalogger DL200P (FR)

TRT-BA-DL200P-WM-02-FR.pdf (2.2 MB)

Download

Bruksanvisning Datalogger DL200P (TR)

Bruksanvisning Datalogger DL200P (TR)

TRT-BA-DL200P-WM-02-TR.pdf (1.0 MB)

Download

Bruksanvisning Datalogger DL200P (DE)

Bruksanvisning Datalogger DL200P (DE)

TRT-BA-DL200P-WM-02-DE.pdf (2.1 MB)

Download

Företagsgruppen  |  Mässa  |  Blogg  |  Jobb  |  Kontakt  |  Kontakta oss  |  Integritetspolicy  |  Webbplatskarta
Social