Kapacitetsberäkning fläktar

Beräkna den ungefärliga effekten som din fläkt måste ha för dina rum - med vår praktiska online-kalkylator

Användningstips:

Här kan du enkelt och bekvämt själv beräkna hur mycket ventilationseffekt du behöver för dina rum. Denna ungefärliga beräkning för fläktar är bara en riktlinje och ersätter inte den exakta beräkningen enligt respektive normer. Kontakta oss gärna om du har frågor.

För beräkningen av fläktens nödvändiga effekt krävs följande information:

  1. Hur stor är rummets totala volym i kubikmeter?
  2. Vilken typ av rum handlar det om?
  3. Alternativt kan du även direkt ange önskat antal luftutbyten.

Beräkning av rumsvolymen

Luftväxling

Alternativ inmatning

Beräkningarnas resultat

Resultat volymberäkning [m³]:

0

Beräkningarnas resultat [m³/h]:

0

Rättslig information
Formuläret får endast användas för avsett syfte. All kopiering och användning av källkoden genom tredje part är förbjuden.

Beräkningsunderlag maximalt till 1 000 m³. Vid utrymmen över 1 000 m³ kan du vända dig till våra experter som hjälper dig att beräkna den nödvändiga värmeeffekten. Samtliga beräkningsresultat utgör endast en grov uppskattning. TKL GmbH frånsäger sig allt ansvar för eventuella följdskador. Nyttjandet sker på användarens egen risk och eget ansvar. Dessutom gäller våra allmänna affärsvillkor.

Företagsgruppen  |  Mässa  |  Blogg  |  Jobb  |  Kontakt  |  Kontakta oss  |  Integritetspolicy  |  Webbplatskarta
Social